FFERM ORGANIG BRYN COCYN


Fferm fechan ar dir uwch yn lloches Foel Fodiar, sy’n edrych dros Ddyffryn Clwyd yw Bryn Cocyn.
Mae’r tir yn gleiog, sy’n caniatau i ni dyfu cnydau organig fel ceirch ar gyfer porthiant gaeaf.
Rydym hefyd yn rhentu tir sy’n cael ei ffermio i annog amrywiaeth o laswellt brodorol a llysiau. Buom yn ffermio yn organig ers 1978.
Fferm deuluol Joyce yw Bryn Cocyn, ac fe’i cofrestrwyd gyda’r Soil Association yn 1989.
Gobeithiwn y bydd hyn yn batrwm amaethyddol cynaladwy: gan ddefnyddio’r mathau diweddaraf o ydau, glaswellt a chlofer ar y tir da a chaniatau i’r tir salach gynchyrchu’r hyn mae’n ei wneud orau yn naturiol.
Credwn fod amaethyddiaeth sy’n cynhyrchu cnydau mawr, effeithlon yn hanfodol i gyd-fynd a phoblogaeth y byd cyn belled ag y gall y tir a’i gyfreithiau ei gynnal.

Bon Appetit!

Organic welsh lamb

OEN
 £ y kg.£ y lb.
Coes£10.35£ 4.70
Ysgwydd£ 6.65£ 3.00
Ysgwydd (dim asgwrn a’ wedi rolio)£ 9.65£ 4.38
Ystlys golwyth£14.35£ 6.51
Cytlet£9.65£ 4.38
Stêc coes£14.35£ 6.51
Caserol£11.50£ 5.22
Brest oen (dim asgwrn a’ wedi rolio)£ 4.00£ 1.51
Oen cyfan neu hanner oen£ 6.25£ 2.84


Organic welsh lamb

EIDION
 £ y kg.£ y lb.
Ochr orau’r forthwyd£12.15£ 5.52
Ochr orau’r ystlys las£ 10.35£ 4.70
Brisged (dim asgwrn a’ wedirolio)£ 5.75£ 2.61
Stêc asen£18.40£ 8.35
Stêc ffolen£18.40£ 8.35
Stêc sylrwyn£23.00£ 10.44
Stêc ffiled£28.75£13.05
Briwgig£ 7.45£ 3.38
Stêc stiw£ 7.45£ 3.38
Stêc bresing£ 10.35 £4.70

I archebu cysylltwch â:

Bryn Cocyn, Llannefydd, Dinbych. LL16 5DH

Ffon: Joyce Brown, Patrick Noble neu Owain Noble 01745 540207Hysbysfwrdd

Ein dull o ffermio

Wedi ei gynhyrchu ar fferm deuluol gan ddefnyddio dulliau ffermio cynaladwy, gan osgoi’r defnydd o wrtaith synthetig a chwistrellion.
Gan fod hon yn fferm weithio, byddai’n ddoeth i chi ffonio cyn galw.
Byddem yn falch o gyflenwi ar sail breifat neu gyfanwerthu.
Nid oes yr un archeb yn rhy fach!

Blas o Gymru